Magnus Kårestedt och strejkande hamnarbetare
Foto: Pressbild, TT

80 år av konflikter: "Hamnarbetarförbundet har satt upp spelreglerna"

Publicerat av Stina Bengtsson

Strejker och blockader är inget nytt i Göteborgs hamn. I över 80 år har konflikter varit närmast rutin, även när hamnen ägdes av det kommunala hamnbolaget. ”Bolaget fick vika sig 99 gånger av hundra”, säger en källa med insyn.

Det har pågått konflikter i Göteborgs hamn i många decennier. Redan på 30-talet utbröt vilda strejker i hamnen vilket resulterade i att Transportarbetareförbundet uteslöt medlemmar. Och när Hamnarbetarförbundet bildades 1972 var det i efterdyningarna av en vild strejk några år tidigare. Även åren innan Göteborgs hamn AB delades upp i fyra bolag och APM Terminals tog över containerterminalen präglades av konflikter.

– När jag kom in i hamnen 2003 var det med det bestämda uppdraget att effektivisera hamnen. Vi drog igång arbetet ganska snabbt och hade arbetsgrupper där medarbetare med god insyn i arbetet fick komma med idéer och förslag på hur vi skulle kunna bli bättre, berättar Magnus Kårestedt, som fortfarande är vd för Göteborgs hamn AB.

– Men när vi sedan skulle genomföra förändringarna år 2006 blev det problem och konflikter, fortsätter han.

Enligt Magnus Kårestedt protesterade Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an, bland annat mot hur skiften planerades, hur många personer som skulle arbeta i varje lag och liknande. Även Transport hade synpunkter, men till skillnad från Hamnarbetarförbundet var de bundna av fredsplikten.

– Hamnarbetarförbundet hade påtryckningsmedlet att kunna gå ut i konflikt med sju dagars varsel. Och där ligger hela pudelns kärna, menar Magnus Kårestedt.

”Samma metoder som APM Terminals utsätts för”

Att konflikterna var många bekräftas av en person som under lång tid har haft stor insikt i Göteborgs hamn. Personen, som vi har valt att kalla Stellan, vill vara anonym.

– Hamnarbetarförbundet har satt upp spelreglerna och arbetsgivarna har fått spela med, säger Stellan och berättar att många av konflikterna var subtila.

– Det är precis samma metoder som APM Terminals utsätts för nu. Hamnarbetarförbundet säger att de bara har strejkat en dag, men i själva verket har det genomfört konflikter under 160 dagar – utan att strejka, förklarar han.

Stellan berättar att vid vissa tillfällen var det till exempel ingen som var uppsatt på övertid inför viktiga anlöp på lördagar, samtidigt som det pågick förhandlingar om någon mindre fråga i hamnen.

– Förhandlingen var klar på fredagen – och i samma stund var alla pigga och glada och redo att hoppa in på lördagens skift, säger han.

Stora konsekvenser för kunderna

Enligt Stellan tog Hamnarbetarförbundet till strejkvapnet mycket sällan och ägnade sig istället åt övertidsblockader och andra konfliktåtgärder. Han menar också att Göteborgs Hamn AB i stort sett alltid fick gå med på Hamnarbetarförbundet krav, för annars stannade hamnen, vilket gav stora konsekvenser för kunderna och hela det svenska näringslivet.

– Om de strejkar en dag, så går det inte lång tid förrän Volvo stannar, förklarar han.

Under nästan hela 2000-talet har Hamnarbetarförbundet vid varje konflikt sagt sig vilja ha ”kollektivavtal eller någon annan nöjbar lösning”. Men Stellan menar att det bara är en dimridå för att komma undan med det övertag som de har på arbetsgivaren: möjligheten att gå ut i konflikt när som helst för vad som helst.

– Det är klart att Hamnarbetarförbundet inte vill ha kollektivavtal, för då måste de gå med på fredsplikt, säger han.

På den här tiden ägde Göteborgs stad all verksamhet i hamnen, genom bolaget Göteborgs Hamn AB. Kommunstyrelsens uppdrag till bolaget var mycket enkelt: att se till att verksamheten fungerade och att godset flöt igenom. Men för att hamnen skulle fungera behövde bolaget undvika konflikter.

Kompromiss att arbetsgivaren går med på alla krav

– Bolaget fick vika sig 99 gånger av hundra. Det fanns inte utrymme för kompromisser, för att kompromiss betyder för Hamnarbetarförbundet att arbetsgivaren går med på alla deras krav, säger Stellan.

Dagens konflikter i hamnen utspelar sig med samma botten som de senaste 15 åren: Hamnarbetarförbundet kräver kollektivavtal. Men eftersom det redan finns ett riksavtal mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet är det inte möjligt för arbetsgivaren att teckna förstahandsavtal även med Hamnarbetarförbundet. Ett liknande ärende har prövats i Arbetsdomstolen, där arbetsgivaren Shorelink dömdes för ”flagranta brott” mot kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport, när de också skrev avtal med Hamnarbetarförbundet.

Alternativet till ett förstahandsavtal är ett så kallat hängavtal, det vill säga ett avtal helt identiskt med förstahandsavtalet, i det här fallet Sveriges Hamnars avtal med Transport, med exakt samma villkor. Hamnarbetarna har blivit erbjudna sådana avtal, bland annat två gånger i den medling som genomfördes under åtta månader 2016–2017, men har tackat nej.

Arbetsmarknadsnytt har sökt Hamn4ans ordförande Peter Annerback för en kommentar.

Fakta:

Konflikthistoria i hamnen under 86 år

 • 1932 Vilda strejker bland hamnarbetare. Transport utesluter
 • 1951 Vild strejk. Transport hotar med uteslutning
 • 1954 Vilda strejker. Transport utesluter avdelningar i hamnar
 • 1969 Vild strejk i Göteborgs hamn
 • 1972, januari Hamnavdelningar vägrar gå upp i Transports storavdelningar
 • 1972 Kommunistiska Förbundets fackliga utskott ger ut ”Gör facket till en kamporganisation”
 • 1972, 9 mars Hamnarbetarförbundet bildas
 • 1973–1975 Hamnarbetarförbundet genomför omfattande strejker
 • 1980 Landsomfattande hamnstrejk under sex veckor
 • 1981–2015 Hamnarbetarförbundet genomför återkommande politiska strejker och stridsåtgärder i tvister

Exempel på konflikter i Göteborgs hamn i början av 2000-talet

 • 2004 Blockad. Hamnarbetarförbundet genomförde inget jourarbete nattetid mellan torsdagar och fredagar i protest mot en uppgörelse mellan Transport och Göteborgs Hamn AB.
 • 2006 Hamnarbetarförbundet strejkade i hela Sverige under fyra timmar den 16 januari i protest mot EU-direktivet Port Package.
 • 2007 Dagen innan midsommar arbetsvägrade 13 hamnarbetare-
 • 2007 Övertids- och nyanställningsblockad under midsommarhelgen. Hamnarbetarförbundet sa sig vilja ha kollektivavtal.
 • 2008 Transport genomför en två veckor lång övertidsblockad i samband med avtalsförhandlingar.
 • 2008 Hamnarbetarförbundet genomför blockad mot inhyrning av extern personal. Blockaden pågick mellan augusti 2008 och juli 2009.
 • 2009 Hamnarbetarförbundet genomför ett antal konflikter, bland annat strejker och övertids- och nyanställningsblockad, utifrån att Göteborgs Hamn hade varslat om uppsägningar i samband med att volymerna hade sjunkit med 20 procent på grund av finanskrisen.
Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-03-02 - 17:51  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten