Alliansen i Göteborg.
Foto: Thomas Johansson

Den nya styrande alliansen i Göteborg sitter inte på livstid. Från vänster Emmyly Bönfors (C), Axel Josefson (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD).

55 000 livstidsanställda – Göteborgs nya styre vill slopa dubbel-LAS

Publicerat av Karin Myrén

55 000 anställda i Göteborgs stad omfattas av en "särskild anställningstrygghet" som i praktiken innebär att ingen kan sägas upp. Det vill det nya alliansstyret ändra på.  "Konsekvensen blir att man inte är lika benägen att vidareutveckla sig, utan sitter still på sin stol", säger Axel Josefson (M).

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Foto: Thomas Johansson/TT
Sven-Olov Daunfeldt

Ekonomiprofessor Sven-Olov Daunfeldt på Handelns Forskningsinstitut.

Foto: Marcus Larsson

Sedan snart 30 år har Göteborgs stad en regel som i princip gör att ingen kommunanställd kan sägas upp. Om en verksamhet måste minska eller läggas ner ska de anställda erbjudas en likvärdig anställning inom kommunen.

Nu vill Göteborgs nya alliansstyre, med kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) i spetsen, att avtalet slopas.

– Vi har nationell arbetslagstiftning som parterna är överens om. Varför ska vi ha egna särlösningar på kommunal nivå, som dessutom tar en massa energi och kraft?  Vi måste ha förtroende för att det som gäller nationellt också fungerar lokalt, säger han.

Policyn, som skapades i samband med krisen i början av 90-talet, innebär att anställda vid neddragningar inte ska sägas upp utan erbjudas omplacering till en likvärdig tjänst.

Det har lett till att anställda i Göteborgs stad upplever att de inte kan sägas upp, men så är det inte, enligt Axel Josefson.

– Förutsättningen är att det går att hitta ett likvärdigt arbete, det handlar inte om vilket jobb som helst. Om det inte går kan den anställde i realiteten förlora sitt jobb.

Vill utveckla - inte avveckla

Han betonar att det inte handlar om att avveckla, utan tvärtom om att utveckla personalen och anställa fler – men enligt de regler som gäller nationellt.

Kommunen behöver ha en viss personalomsättning för att kunna utveckla arbetsplatserna och rekrytera ny kompetens, och det finns en risk att policyn gör att färre anställda prövar alternativ utanför kommunen, konstaterar Axel Josefson.

– Den extra anställningstryggheten skapar en falsk trygghet. Konsekvensen blir att man inte är lika benägen att vidareutveckla sig, utan sitter still på sin stol, säger han.

När näringslivet tvingas omstrukturera brukar fack och arbetsgivare komma överens om vilka kriterier som ska gälla för de som måste gå, vilken ersättning de ska få och hur de kan få utbildning och stöd för att gå vidare.

– Det är så den moderna arbetsmarknaden fungerar, och det är åt det hållet vi vill gå. 

Axel Josefson har inte fått en enda kommentar från de anställda om förslaget att ta bort den särskilda anställningstryggheten.

– Den typen av generella trygghetslöften efterfrågas inte idag. Arbetstagare prioriterar möjligheten till kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. De inser att de måste utvecklas i sin yrkesroll för att vara attraktiva i framtiden.

Konstruktion för krisläge

Ekonomiprofessor Sven-Olov Daunfeldt på Handelns Forskningsinstitut är förvånad över att Göteborg har kvar den särskilda anställningstryggheten.

– Konstruktionen är helt uppenbart skapad i ett krisläge. Jag är förvånad över att den finns kvar.

När anställningsskyddet för de som har jobb i kommunen är så starkt blir det svårare för de som står utanför att komma in, trots att de kanske har bättre kunskaper för de lediga tjänster som finns.

– Det kan stänga ute grupper från att få jobb, till exempel unga och utrikesfödda. Dessutom ökar kostnaderna i samband med förändringar av arbetsgruppers sammansättning. Det kan vara väldigt kostsamt och det är något som skattebetalarna får stå för, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Han ser också en risk för att den kommunala verksamheten sväller om omplacerad personal blir kvar trots att de egentligen inte ”borde” ha en anställning, samtidigt som det finns behov av att rekrytera ny kompetens.

På senare tid har Sverige intresserat sig allt mer för den danska arbetsmarknaden där utgångspunkten är att alla måste vara beredda på att byta jobb några gånger under sitt yrkesliv. Det innebär ett ökat fokus på bättre processer kring omställningar, och att bygga upp individers trygghet på arbetsmarknaden. 

Den modellen går Göteborgs stad tvärsemot, med sitt extremt starka anställningsskydd som antagligen förhindrar personer från att byta jobb, konstaterar Sven-Olov Daunfeldt.

– De anställda har ju i princip en livstidsanställning. Även om det innebär en trygg anställning, så gör det också att många som inte trivs stannar kvar. På sikt kan det leda till utbrändhet, depression och sjukskrivningar.

Han kan inte se någon fördel med att en kommun ska ha ett striktare anställningsskydd än det som finns i den nationella lagstiftningen. Särskilt med tanke på Januariavtalets ambition att liberalisera arbetslagstiftningen för att göra den mer modern.

– Det känns otroligt otidsenligt – som något som hör hemma i början av 1970-talet.

Trygghet en konkurrensfördel

Fackförbunden Kommunal och Vision är dock kritiska till planerna på att ta bort den särskilda anställningstryggheten.

– Det här är verkligen heldumt om jag ska vara tydlig, och det tycker även våra medlemmar i Göteborg, säger Anna Skarsjö, ordförande för Kommunal Väst, till Göteborgs-Posten.

Sonia Koppen, ordförande för Vision Göteborg, påpekar att det inte är anställningstryggheten som skapar problem.

– Det som skapar inlåsningseffekter är stadens oförmåga att agera som en arbetsgivare och leta nya placeringar i alla stadens förvaltningar istället för enbart i den förvaltning som man blivit övertalig ifrån, säger hon till tidningen.

Båda förbunden betonar att kommunen går miste om en konkurrensfördel om policyn slopas.

– Göteborgs stad kan inte konkurrera med löner. Då är det ännu viktigare att som arbetsgivare fundera på vad man har för sätt att konkurrera på. Trygga anställningar är något som vi lyft som viktigt, säger Sonia Koppen.

Karin Myrén

Publicerad av Karin Myrén den 2019-02-11 - 13:57  #LAS