Logo
Logo
Nyhet5 oktober 2020 - 15:10

12 800 nya arbetslösa – ”Kommer ta tid att komma tillbaka”

100 000 varslade eller uppsagda. En arbetslöshet som skenar. Det senaste halvåret har varit som inget annat för Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén. ”Det är fortsatt en djup och allvarlig kris på arbetsmarknaden”, säger hon till Arbetsmarknadsnytt.

Effekterna av coronakrisen kommer att bli långvariga, menar Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.Foto: Sören Andersson

Coronakrisen slog till med full kraft i mars. Sedan dess har 100 000 människor runt om i Sverige varslats eller sagts upp. Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik, från slutet av augusti, visar att närmare en halv miljon personer är inskrivna som öppet arbetslösa eller arbetssökande i program. Det är 125 000 fler än samma tid förra året.

– I början var det en snabbhet i förloppet som vi aldrig har varit med om tidigare. Och varseltal på 12-14-18 000 personer, vecka efter vecka. Det var hittills nya nivåer för oss.

Det säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, när hon summerar ett drygt halvår med Covid-19 som ständig följeslagare på arbetsmarknaden. Sedan dess har den initialt närmast ohanterliga stormen lugnat ner sig något och det går till och med att se en viss ljusning på olika håll.

– Det finns jobb, särskilt inom vården, lager och vissa transporttjänster, hos kundtjänstföretag och inom utbildning. Under den senaste tiden är det faktiskt lika många som lämnar arbetslösheten som skriver in sig. Varslen är också nere på betydligt mindre nivåer, cirka 2 000 i veckan, fortsätter Annika Sundén.

I somras var prognosen att Sverige skulle hamna på en arbetslöshet runt 11 procent, kanske upp mot 11,3 procent i början på nästa år. Men arbetslösheten har inte stigit lika mycket som förväntades då, just nu är den 9 procent, enligt Arbetsförmedlingens siffror, som uppdateras varje måndag. Men även 9 procent är högt med svenska mått mätt. Normalt ligger arbetslösheten på cirka 7 procent. Och under den senaste veckan har 12 800 ny arbetslösa skrivits in på Arbetsförmedlingen.

– Det kommer att ta tid att komma tillbaka till nivån före krisen, säger Annika Sundén.

I första hand beror det på hur smittspridningen gestaltar sig under fortsättningen av hösten. Den illavarslande andra vågen, om den slår till och med vilken kraft, avgör mycket. Arbetsförmedlingen följer därför kontinuerligt utvecklingen och har en beredskap för att kunna agera om läget skulle förvärras. I slutet av oktober lämnas också en utgiftsprognos till regeringen där ytterligare analyser av den närmaste framtiden presenteras. Den är dock ännu inte offentlig.

Beroende av andra länder

Men Sverige är inte isolerat. Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden påverkas också av utvecklingen i andra länder. En nedstängning av olika länder och marknader påverkar i hög grad ett exportberoende land som Sverige.

– Till del märks det bland de varsel vi ser idag. Vid sidan av de branscher som inledningsvis drabbades hårt påverkas nu tillverkningsindustrin. De står för närmare en tredjedel av varslen idag.

En del i den situation som Arbetsförmedlingen nu hanterar är att det höga antalet arbetslösa i första hand inte bottnar i strukturella problem i ekonomin. Istället är det en hälsokris som har lett till en ekonomisk kris.

– Pandemin har också påskyndat den strukturomvandling som redan pågick på arbetsmarknaden. En del av de jobb som nu försvinner kommer inte tillbaka. Företag gör effektiviseringar och förändringar till följd av ny teknik tidigare för att kunna vara konkurrenskraftiga.

Serviceyrken hårt drabbade

De som har drabbats särskilt under våren och sommaren är de som arbetar i hotell, restaurang och handel, ofta med visstids- och timanställningar. I den gruppen ingår många unga, nya på arbetsmarknaden, de som är inne på sina första jobb. Å andra sidan står de nära arbetsmarknaden och tillhör i många fall de som snabbt kan komma tillbaka i olika jobb, kanske redan efter ett par månader. Liksom de gjorde även innan pandemin när konjunkturcykler påverkade olika branscher och tillgången på jobb. Betydligt svårare har de som redan tidigare stod längre från arbetsmarknaden, de som saknar gymnasieutbildning, som är nyanlända eller långtidsarbetslösa. De har i dagsläget ännu längre fram till ett jobb.

– De som redan hade svårt att konkurrera på arbetsmarknaden och som saknar de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar får det ännu svårare. En risk är att de helt lämnar arbetskraften.

Vad skulle du säga är det bästa råd som de som nu är arbetslösa kan få?
– Att bygga på sin utbildning. Det är ett klassiskt besked men kompetensbrist är oftast det stora hindret för att få ett jobb. Framför allt gäller det de långtidsarbetslösa. Att försöka få praktik eller delta i olika program, till exempel subventionerade anställningar ger också resultat och framför allt en arbetslivserfarenhet som är viktig.

Det pågår en debatt om att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen. Hur ser du på det?
– Det är i grunden ett politiskt beslut som jag inte kan kommentera.

Inledningsvis beskrev du en situation som efter ett närmast explosivt förlopp under sommaren sedan lugnat sig och blivit mer hanterlig. Hur är situationen idag?
– Osäker, allt beror på smittspridningen och vilka restriktioner som kommer att vara nödvändiga. Sammantaget är det fortsatt en djup och allvarlig kris på arbetsmarknaden. Och effekterna kommer att bli långvariga.

#Coronakrisen#Arbetslöshet#Arbetsförmedlingen#Coronakrisen#Annika Sundén
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist