Fack och arbetsgivare sågar professorers förslag om industriavtalet

Industriavtalet har tjänat Sverige bra men nu vill två tunga professorer se förändring. De vill se en central obalansnämnd som kan föreslå löneökningar för sektorer som kommit på efterkälken. Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega, menar att professorernas förslag skulle innebära krig på arbetsmarknaden och kallar det för ”Lilla Beirut”.

Borlänge kommun satsade på jobb som inte behövdes

Borlänge kommun har en arbetslöshet på 7,5 procent. För att få bukt med problemen satsade kommunen på projektet Dubbelt upp. Men många av deltagarna återgick till arbetslöshet och kritiken, bland annat från organisationen Företagarna, har inte låtit vänta på sig. Nu väljer Borlänge kommun en ny väg.