Missnöjet spred sig när Background testade sextimmarsdag

Det skulle leda till mindre stress, mer kreativitet, lägre sjuktal och förbättra stämningen i personalen. I förlängningen skulle företaget bli lönsammare och en mer attraktiv arbetsgivare. Men införandet av sex timmars arbetsdag visade sig leda i helt motsatt riktning. ”Den goda stämningen raserades snabbt”, säger delägaren Jimmy Nilsson Masth.

Parternas EU-råd tar strid för svenska modellen

EU:s lagstiftningsiver blir allt större och kan innebära ett allvarligt ingrepp på svensk arbetsmarknad, varnar företrädare för såväl fack som arbetsgivare. Nu kraftsamlar parterna för att värna Sveriges intressen. "Vi måste hela tiden försvara vår svenska arbetsmarknadsmodell", säger Martin Linder, ordförande i PTK.

Trots trakasserier och hot: LAS hindrade uppsägning

Hot, trakasserier och illojalt beteende på arbetsplatsen är en mardröm för vissa arbetsgivare. Men om det sker är det inte bara företaget som drabbas. Även medarbetarna lider av en rigid arbetsrättslagstiftning där uppsägning är nästan omöjligt. ”Det är absurt vad medarbetarna fick gå igenom under den utdragna processen”, säger företagaren Joakim Ollén om ett uppsägningsärende.