Besparingskrav på Arbetsförmedlingen kan ge fler jobb

M- och KD-budgeten skrämmer Arbetsförmedlingen som varnar för att långtidsarbetslösheten kommer att öka. Problemen ligger hos Arbetsförmedlingen, påpekar arbetsmarknadsexperten Edward Hamilton. ”Det har blottats påtagliga problem i de insatser som myndigheten förfogar över, inte minst när det gäller de mycket kostsamma extratjänsterna”, säger han.

Parternas EU-råd tar strid för svenska modellen

EU:s lagstiftningsiver blir allt större och kan innebära ett allvarligt ingrepp på svensk arbetsmarknad, varnar företrädare för såväl fack som arbetsgivare. Nu kraftsamlar parterna för att värna Sveriges intressen. "Vi måste hela tiden försvara vår svenska arbetsmarknadsmodell", säger Martin Linder, ordförande i PTK.

Trots trakasserier och hot: LAS hindrade uppsägning

Hot, trakasserier och illojalt beteende på arbetsplatsen är en mardröm för vissa arbetsgivare. Men om det sker är det inte bara företaget som drabbas. Även medarbetarna lider av en rigid arbetsrättslagstiftning där uppsägning är nästan omöjligt. ”Det är absurt vad medarbetarna fick gå igenom under den utdragna processen”, säger företagaren Joakim Ollén om ett uppsägningsärende.

Han sätter tusentals flyktingar i jobb – med en algoritm

Minst 20 procent fler flyktingar i jobb efter tre månader. Så ser prognosen ut i USA efter att ett datorprogram har börjat matcha flyktingar till nya hemorter baserat på var jobbchansen är som störst. Nu försöker svensken Tommy Andersson få svenska politiker och myndigheter att ta hjälp av hans programvara.