Ny forskning: LAS funkar inte i praktiken

Det är näst intill omöjligt att säga upp medarbetare av personliga skäl. Därför skapar företagsledare arbetsbrist för att få möjlighet avsluta anställningar av personer som inte är lämpliga på arbetsplatsen. Det och mycket annat framkommer i en ny rapport från Ratio.

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarsidan.

A-kassorna får myndighetskritik – sitter på dubbla stolar

Arbetslöshetskassan ska vara fristående från fack och andra organisationer. Så är dock inte alltid fallet, visar en rapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Men den kritik mot sammanblandning av fack och a-kassa som finns i rapporten, tar a-kassorna med ro: Kritiken är IAF:s problem, menar en företrädare för Kommunal.

Därför höjs politikernas löner

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat att riksdagsledamöternas arvoden ska höjas med 1 500 kronor till 66 900 kronor per månad. Men varför då? Och hur kommer det sig att det är ungefär lika mycket som märket? Arbetsmarknadsnytt ringde upp Johan Hirschfeldt, nämndens ordförande.

Parterna bildar EU-råd: "Regeringen har varit naiv"

EU-kommissionens förslag till ökad lagstiftning på arbetsmarknadsområdet blir allt fler. Därför har parterna beslutat att bilda ett råd för att samarbeta kring gemensamma intressen på EU-nivå. ”Den svenska modellen utsätts för allt större påfrestningar”, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.