Digitaliseringen ökar snabbare – svenska jobb hotas

Handeln digitaliseras snabbare än väntat vilket hotar svenska jobb. Till år 2025 kan 41 000 jobb försvinna, uppger Svensk Handel i en ny rapport. ”För att jobb ska stanna i den svenska detaljhandeln krävs att politiker förstår handelns nya verklighet”, säger vd:n Karin Johansson.

Experter: Hamnkonflikten kostar företagen miljarder

Upp till 70 procent. Så mycket har kostnaderna ökat för ett antal modeföretag på grund av konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn. ”Ett bevis för att arbetsmarknadsreglerna inte funkar”, säger Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund.

Forskare: Inga enkla vägar till svåra jobb

Om utländska akademiker kom i jobb som motsvarade deras utbildningsnivå skulle det spara tio miljarder per år - samtidigt som de enkla jobben blir fler. Istället straffas de på svensk arbetsmarknad. Det slår forskaren Patrick Joyce fast i rapporten ”Rätt jobb åt utrikes födda”.