Prognos: Arbetskraftsinvandringen ökar kraftigt

Migrationsverket skruvar nu upp prognosen för arbetskraftsinvandring de kommande åren. Det är främst spetskompetens inom it- och teknik med anhöriga som i större antal förväntas söka sig till Sverige.

AF kapar stöd - matchningsföretag drabbas

Arbetsförmedlingen har ”slut på pengar” och anvisar betydligt färre arbetssökanden till fristående stöd- och matchningsföretag. Det drar undan mattan på en verksamhet som hjälp många människor till jobb. "Vi drar ner kraftigt och måste friställa merparten av våra anställda", säger Maria Mattsson Mähl som driver en av de mest framgångsrika leverantörerna till Arbetsförmedlingen.

Jeppsson: Löneutvecklingen logisk följd av konkurrensen

Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport för 2018 visar att löneökningarna har legat under 2,5 procent under den pågående högkonjunkturen. ”Det är en logisk utveckling”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson och hänvisar till tidigare reallöneökningar.

Stora Enso varnar: Swexit drabbar svenskt välstånd

Ett eventuellt swexit, alltså om Sverige skulle lämna EU, skulle innebära 73 000 färre jobb i hela landet, enligt Stockholms Handelskammare. "Vårt välstånd bygger på de stora exportföretagen", menar Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Så ska Christer Fuglesang få skolan att lyfta

Näringslivet har tröttnat på att gymnasieskolan och samhället lever i olika världar och tillsätter därför en gymnasiekommission. ”Vi behöver se över hela systemet”, säger IT-företagaren Magnus Larsson som tillsammans med bland andra Christer Fuglesang ingår i kommissionen.

Regeringens snabbspår blev ett stickspår

Med en yrkesutbildning i bagaget skulle många nyanlända snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Det var tanken bakom Snabbspåret. Men varken volym eller hastighet motsvarar de mycket högt ställda förväntningarna. Nu gör regeringen sitt bästa för att frisera siffrorna. ”Sättet som regeringen räknar gränsar till kreativ bokföring”, säger en arbetsmarknadsexpert.

C: Att avskaffa turordningen gynnar alla

Regeringen rullar ut supersubventionerade jobb för att snygga statistiken inför valet, menar Martin Ådahl (C). Inte alls, menar Ylva Johansson (S). ”Vi har färre i subventionerade anställningar än innan jag blev arbetsmarknadsminister”, sa hon i en debatt.